ஸ்டெர்லைசேஷனில் சிறப்பு • உயர் இறுதியில் கவனம்

ஆற்றல் மீட்பு

  • Retort Energy Recovery

    ஆற்றல் மீட்பு

    உங்கள் பதிலானது வளிமண்டலத்தில் நீராவியை வெளியேற்றினால், டி.டி.எஸ் நீராவி ஆட்டோகிளேவ் ஆற்றல் மீட்பு அமைப்பு இந்த பயன்படுத்தப்படாத ஆற்றலை எஃப்.டி.ஏ / யு.எஸ்.டி.ஏ வெப்ப சிகிச்சை வெளியேற்ற தேவைகளை பாதிக்காமல் பயன்படுத்தக்கூடிய சூடான நீராக மாற்றும். இந்த நிலையான தீர்வு நிறைய ஆற்றலை மிச்சப்படுத்தலாம் மற்றும் தொழிற்சாலை உமிழ்வைக் குறைப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்க உதவும்.