SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Retort Energy Recovery

  • Retort Energy Recovery

    Retort Energy Recovery

    உங்கள் ரிடோர்ட் வளிமண்டலத்தில் நீராவியை வெளியேற்றினால், DTS நீராவி ஆட்டோகிளேவ் ஆற்றல் மீட்பு அமைப்பு இந்த பயன்படுத்தப்படாத ஆற்றலை FDA/USDA வெப்ப சிகிச்சை வெளியேற்ற தேவைகளை பாதிக்காமல் பயன்படுத்தக்கூடிய சூடான நீராக மாற்றும்.இந்த நிலையான தீர்வு நிறைய ஆற்றலைச் சேமிக்கும் மற்றும் தொழிற்சாலை உமிழ்வைக் குறைப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்க உதவும்.