ஸ்டெர்லைசேஷனில் சிறப்பு • உயர் இறுதியில் கவனம்

பதிலடி தட்டு

  • Retort Tray

    பதிலடி தட்டு

    தொகுப்புகள் பரிமாணங்களின்படி தட்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, முக்கியமாக பை, தட்டு, கிண்ணம் மற்றும் கேசிங் பேக்கேஜிங் ஆகியவற்றிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.