ஸ்டெர்லைசேஷனில் சிறப்பு • உயர் இறுதியில் கவனம்

ரெயில் தண்டவாளங்களின் மேல் கையால் தள்ளப்படும் வண்டி