ஸ்டெர்லைசேஷனில் சிறப்பு • உயர் இறுதியில் கவனம்

உணவின் வெப்ப கருத்தடை முறை

வெப்பக் கருத்தடை என்பது உணவை கொள்கலனில் அடைத்து, கருத்தடை கருவிகளில் போட்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் சூடாக்கி, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு வைத்திருப்பது, நோய்க்கிரும பாக்டீரியா, நச்சு உற்பத்தி செய்யும் பாக்டீரியா மற்றும் கெட்டுப்போகும் பாக்டீரியாக்களைக் கொல்லும் காலம் உணவு, மற்றும் உணவை அழித்தல் நொதி, முடிந்தவரை உணவு சுவையின் அசல் சுவை, நிறம், திசு வடிவம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து உள்ளடக்கத்தை பராமரிக்கவும், வணிக மலட்டுத்தன்மை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும்.

வெப்ப கருத்தடை வகைப்பாடு

கருத்தடை வெப்பநிலையின்படி:

பேஸ்டுரைசேஷன், குறைந்த வெப்பநிலை கருத்தடை, உயர் வெப்பநிலை கருத்தடை, குறுகிய காலத்திற்கு அதிக வெப்பநிலை கருத்தடை.

கருத்தடை அழுத்தத்தின் படி:

அழுத்தம் கருத்தடை (வெப்பமூட்டும் ஊடகம், கருத்தடை வெப்பநிலை ≤100 போன்றவை), அழுத்தம் கருத்தடை (நீராவி அல்லது தண்ணீரை வெப்பமூட்டும் ஊடகமாகப் பயன்படுத்துதல், பொதுவான கருத்தடை வெப்பநிலை 100-135 is).

கருத்தடை செயல்பாட்டின் போது உணவுக் கொள்கலனை நிரப்புவதற்கான வழிப்படி:
இடைவெளி வகை மற்றும் தொடர்ச்சியான வகை.

வெப்ப ஊடகம் படி:
நீராவி வகை, நீர் கருத்தடை (முழு நீர் வகை, நீர் தெளிப்பு வகை, முதலியன), வாயு, நீராவி, நீர் கலந்த கருத்தடை என பிரிக்கலாம்.

கருத்தடை செயல்பாட்டின் போது கொள்கலனின் இயக்கத்தின் படி:
நிலையான மற்றும் ரோட்டரி கருத்தடைக்கு.


இடுகை நேரம்: ஜூலை -30-2020